beter
een accountant die vooruitkijkt,
zodat ik met een goede blik op de toekomst kan
ondernemen.

beter
een accountant die vooruitkijkt,
zodat ik met een goede blik op de toekomst kan
ondernemen.

LinkedIn
WhatsApp

De 5 voordelen van de interim controller (ook voor het mkb)

Kan iemand van buiten de organisatie echt zoveel betekenen, wanneer deze maar een aantal uur per week wordt ingezet en na verloop van tijd ook weer vertrekt? Zeker wel! En zeker op het gebied van finance én voor mkb-bedrijven. Cijfers zijn helder – mits juist georganiseerd en geanalyseerd! – en liegen nooit. Voor een interim controller hebben cijfers geen geheimen. Daarbij zorgt ook het tijdelijke karakter van de overeenkomst voor de nodige voordelen. We zetten ze op een rijtje:

Voordeel 1 van de interim controller: Altijd een frisse blik

Een interim controller stapt altijd fris en fruitig een organisatie in. Hij of zij is niet betrokken bij de interne politiek of in conflict met collega’s. Daardoor kunnen ze de organisatie voorzien van objectief en onafhankelijk advies. Aangezien een interim controller altijd maar een bepaalde tijd in het bedrijf beweegt, wordt deze vaak gezien als ‘ongevaarlijk’. Op zijn of haar beurt geeft dat de interim controller de kans om nieuwe inzichten en innovatieve plannen door te voeren. Een interim controller geeft iedere organisatie dus een duidelijke push de toekomst in!

Voordeel 2 van de interim controller: Flexibele uren op maat

Iedere organisatie is voortdurend in beweging. Mogelijk zijn er (tijdelijk) te weinig medewerkers, mist er een stukje expertise in het team, staan er grootschalige projecten of een reorganisatie op de planning of is de organisatie enorm aan het groeien. Dan kan het aantrekken van een interim controller de oplossing zijn. Dat kan al vanaf één dag in de week! Immers heeft iedere organisatie een andere behoefte. Daarom is de frequentie dat een interim controller wordt ingezet, volledig flexibel. Is het op een bepaald moment nodig om het aantal uren terug te schroeven, of juist te vermeerderen, dan is dat bij een interim controller zo geregeld.

Voordeel 3 van de interim controller: Het gaat verder dan die ene persoon

De interim controller mag dan wel de enige zijn die bij de externe organisatie zit, hij of zij heeft tegelijkertijd ook een eigen bedrijf achter zich staan. Dat is niet alleen gezellig, maar ook handig voor de externe organisatie. Mocht de interim controller tegen uitdagingen aanlopen welke net even buiten zijn/haar expertisegebied liggen, dan kan het worden voorgelegd aan de collega’s. Zo beschikken externe organisaties niet alleen over een kundige interim controller, maar eventueel ook over de kennis van bijvoorbeeld een accountant, fiscalist of administrateur. Een interim controller staat er nooit alleen voor!

Voordeel 4 van de interim controller: Een bak met kennis meebrengen

Dit hangt een beetje samen met het derde voordeel, maar het blijft een feit; een interim controller beschikt over brede kennis en ervaring op financieel gebied. Hoe heeft hij/zij dat vergaard? Ten eerste doordat ze al in diverse organisaties en sectoren hebben gewerkt. Vaak hebben ze al gezien wat er niet en wat juist wel werkt. Daarnaast zorgt een interim controller ervoor dat zijn of haar kennis up-to-date blijft door het volgen van cursussen en opleidingen. Maar dat niet alleen. Bij Beter Ondernemen wordt er maandelijks een intervisie avond georganiseerd, waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld. Op die manier houdt iedereen elkaar scherp en voorzien de collega’s elkaar van diverse perspectieven. Dat komt ook externe organisaties ten goede!

Voordeel 5 van de interim controller: Snel impact maken

Een interim controller is ervaren, professioneel en hooggekwalificeerd. Daardoor kan deze vaak snel impact maken in een organisatie, puur omdat deze snel op zijn/haar plek zit. Ze begrijpen de aard van het werk en hebben snel door hoe een organisatie in elkaar zit. Het resultaat: ze kunnen meteen inspringen, situaties analyseren, prioriteiten stellen en resultaten leveren binnen een korte periode. Zeker in het geval van urgente situaties waarbij onmiddellijke actie op finance gebied vereist is, is dat een groot voordeel van de interim controller. Zijn ze wat langer betrokken? Dan is een interim controller in staat om veel taken te automatiseren en het werk te vereenvoudigen. Eigenlijk zo ver, dat zijn/haar eigen takenpakket (bijna) overbodig wordt.

Wat doet een interim controller allemaal?

Alle werkzaamheden welke de interim controller verricht, hebben allemaal hetzelfde doel: overzicht en daarmee inzicht creëren voor een organisatie. Het takenpakket is dan ook enorm divers. Denk onder andere aan het optimaliseren van maandrapportages, het opbouwen van het balansdossier ten behoeve van het samenstellen van de jaarrekening en de jaarrekeningcontrole, het ondersteunen bij het opstellen van de begroting (forecast), procesoptimalisatie, het maken en optimaliseren van dashboards.

Door deze werkzaamheden uit te voeren heeft de interim controller niet alleen op korte termijn impact, maar door het efficiënter en effectiever maken van de financiële processen, levert dit ook op de lange termijn kostenbesparingen op. Het inhuren van een interim controller kan sowieso kostenefficiënt zijn, want de inzet van een interim controller is altijd maatwerk bij Beter Ondernemen. Benieuwd of dat ook voor uw organisatie geldt? Graag rekenen wij het met u door!

LinkedIn
WhatsApp