beter
een accountant die vooruitkijkt,
zodat ik met een goede blik op de toekomst kan
ondernemen.

beter
een accountant die vooruitkijkt,
zodat ik met een goede blik op de toekomst kan
ondernemen.

LinkedIn
WhatsApp

Coronasteun terugbetalen: toon levensvatbaarheid aan bij aanvraag versoepeling

Voor velen lijkt corona verleden tijd. Voor veel ondernemers is de nasleep van de pandemie echter nog steeds voelbaar. Dit najaar begint het terugbetalen van de uitgestelde betalingen aan de Belastingdienst. De ontvangen steun was een lening en moet in de komende vijf jaar worden terugbetaald. Mogelijk dat dit lastig is. Versoepeling aanvragen bij de Belastingdienst begint met onderbouwen waarom dat – met alle respect – nut heeft. Een taak waarbij de Financieel Business Partners van Beter Ondernemen goed kunnen ondersteunen.

Alle belastingen die niet zijn afgedragen aan de Belastingdienst om de coronapandemie als ondernemer te overleven, vormen een belastingschuld. Vanaf 1 oktober 2022 moet deze in 60 termijnen worden terugbetaald, inclusief rente. Deze rente loopt met de jaren op. De invorderingsrente is vanaf 1 juli 2022 op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024. Als ondernemer heb je een brief ontvangen met daarin een annuïtair bedrag. Dat wil zeggen dat het vermelde bedrag voor de hele aflostijd gelijk is. Dat maakt het wel zo overzichtelijk.

Bovenop de huidige belastingen

Tot 1 april 2022 konden ondernemers bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen, zoals de omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Op 31 oktober moest de eerste termijn van de betalingsregeling worden voldaan. Tegelijkertijd geldt dat vanaf 1 april ook de huidige belastingen op tijd dienen te worden betaald. Dat kan dus voelen als ‘dubbel op’.

De Financieel Business Partners van Beter Ondernemen zagen dat de eerste betalingstermijn van de belastingschuld in sommige gevallen al lastig was. De dreigende neergang van de economie en verhoging van de energieprijzen helpen niet mee, zeker niet als jouw bedrijf locatie gebonden is. Verwacht jij als ondernemer problemen bij het terugbetalen van de belastingschuld? Dan is het wellicht goed om versoepeling van de terugbetalingsregeling aan te vragen. Er zijn verschillende opties, maar het belangrijkste is om je eerst af te vragen of jouw onderneming het wel zou redden zonder het terugbetalen van die belastingschuld. Is het antwoord daarop volmondig ‘ja’? Dan wordt het tijd voor actie! Ga samen met jouw CFO of CFO in het mkb aan de slag met een goede onderbouwing waarom jouw bedrijf bestaansrecht geniet.

Versoepeling van de terugbetalingsregeling

De Belastingdienst geeft verschillende handreikingen om de betalingsregeling te versoepelen. Bekijk onderstaande opties kritisch. Het is niet de bedoeling dat de schulden alleen maar verder oplopen en je aan het einde van de betalingstermijn nog verder van huis bent.

Optie 1: In 7 jaar aflossen

In plaats van in 5 jaar moet de belastingschuld in 7 jaar worden terugbetaald. Dit brengt een lager maandbedrag om af te lossen met zich mee.

Optie 2: Later starten met terugbetalen

Komt het niet uit om nu te starten met betalen? Dan is het mogelijk om de eerste termijn op te schorten. Ook als het ergens in de komende 5 jaar tegenzit, dan kan er een betaalpauze worden ingelast van telkens 3 maanden. Let op: het maandbedrag wordt in deze gevallen wel steeds hoger, want de Belastingdienst houdt vast aan de 60 maanden terugbetalingstermijn.

Voordat je dit ‘avontuur’ aangaat met de Belastingdienst is het goed om een liquiditeitsprognose te maken, samen jouw CFO of CFO in het mkb. Hierbij kijken jullie goed naar de kasstromen, maar laten ook het komende jaar de revue passeren. Wat gaat er gebeuren? Heb je het geld om het bedrijf draaiende te houden en nieuwe plannen te financieren? En is dit eigen geld of heb je dit van buitenaf aangetrokken? 

Optie 3: Schuld deels kwijtschelden

Een schuld kwijtschelden doet de Belastingdienst niet zo snel. Als ondernemer kun je hierover wel in overleg treden met de Belastingdienst. Dit is echter een intensief traject! Sowieso wordt de kwijtschelding alleen verleend als er een akkoord is bereikt met alle schuldeisers over de openstaande betalingen. Ook moeten er reële vooruitzichten aanwezig zijn voor de voortzetting van de onderneming na de kwijtschelding. Meestal moet de bank of een accountant daar een positieve verklaring voor afgegeven.

Laatste optie: stil faillissement aanvragen

Een echt faillissement is het niet, aangezien hierbij alles is gericht op de doorstart van het bedrijf. De WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is op 1 januari 2021 in het leven geroepen om juist die bedrijven te redden, die kampen met een dreigend faillissement door hoge schulden, maar in de kern wel gezond zijn. In het kort komt het erop neer dat er met alle schuldeisers en aandeelhouders wordt gekeken naar een oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overdragen van aandelen in ruil voor kwijtschelding van de schulden. Van alle opties is dit het meest intensieve traject, dat zich over twee tot drie maanden uitspreidt. De Financieel Business Partners van Beter Ondernemen kunnen dit traject in goede banen leiden, waarbij wordt samengewerkt met juristen. Dat heb je in dit geval wel nodig!

Het start met onderbouwen

Voor alle opties geldt: heeft jouw bedrijf toekomst? Klopt jouw businessplan? Zo ja, zorg er dan voor dat je voor versoepeling in aanmerking komt, als je het niet redt met het terugbetalen van de belastingschuld. Onderbouwing is hierbij altijd van belang. Niet alleen voor de Belastingdienst, maar in eerste instantie voor de belangrijkste persoon in dit verhaal: jij als ondernemer.

LinkedIn
WhatsApp